Garantija + draudimas = dvigubas apsidraudimas

Platus garantijos programų pasirinkimas

Priimta, kad implantams yra suteikiama tam tikra garantija. „Motiva“ taip pat garantiniu laikotarpiu nemokamai suteikia naujus implantus, jei implantas suplyšta arba įvyksta III ir IV laipsnio (Baker skalėje) kapsulės kontraktūra.

Motiva“ yra vienintelis pasaulyje implantas, kuriam suteikiama papildomo draudimo galimybė ir prireikus atlyginamos kartotinės operacijos išlaidos. Draudimo bendrovės pasitikėjimas rodo, kad „Motiva“ implantai yra siejami su itin žemu rizikos faktoriumi.

Dviejų ir penkerių metų „Motiva“ programa

Su „Motiva“ implantais suteikiamas nemokamas draudimas vieneriems metams. Šį draudimą galima pratęsti dar dvejiems metams (implantai be lustų) arba penkeriems metams (implantai su lustais).

  • Pratęsiant draudimą dvejiems metams, yra padengiamos operacijos išlaidos (iki 1 000 eurų vienam implantui), jei implantas suplyšta arba įvyksta III ir IV laipsnio (Baker skalėje) kapsulės kontraktūra. Kad šios sąlygos būtų įvykdytos, per 90 dienų po operacijos turi būti sumokėtas 100 eurų draudimo pratęsimo mokestis.
  • Pratęsiant draudimą penkeriems metams, yra padengiamos operacijos išlaidos (iki 2 500 eurų vienam implantui), jei implantas suplyšta arba įvyksta III ir IV laipsnio (Baker skalėje) kapsulės kontraktūra. Kad šios sąlygos būtų įvykdytos, per 90 dienų po operacijos turi būti sumokėtas 100 eurų draudimo pratęsimo mokestis.

Norėdami gauti garantiją, „Motiva“ implantus reikia užregistruoti mūsų interneto svetainėje arba per „Motiva“ mobiliosios įrangos programėlę.